Chabad of Cozumel Mexico

Welcome to Cozumel Mexico

Shavuot 2024
Celebrating together with Chabad of Cozumel

You will find us here

Chabad of Cozumel Mexico
Chabad cozumel - alma kosher restaurant 5a Avenida Sur, C. 1 Sur y, Centro, 77600 San Miguel de Cozumel, Q.R., מקסיקו

Our Instagram

מרגש!

המחזה היה סוריאליסטי משהו. באמצע בית קברות נוכרי בנמביה פסע רב מעוטר בפיאות וזקן לצד שחורה מקומית. "הנה, עוד רגע ונגיע" היא הפצירה ברב שפסע אחריה משתומם.

היא נעצרה ליד אחת המציבות. "זו המצבה של בעלי" היא אמרה בדמעות. "הוא היה שמח מאוד לדעת שרב יבקר בקבר שלו".

הרב סקר את המצבה. בראש המצבה, באותיות הפוכות, נכתב: "כשר לפסח".

מה גרם למשפחה לחקוק צמד מילים משונה זה?

האישה הסבירה כי במשך שנים רבות היא חיה עם בעלה שהיגר מלונדון, אך הוא מעולם לא סיפר לה על מוצאו. רק על ערש דווי הוא חשף כי הוא יהודי וביקש ממנה להזכיר זאת במצבה שתקים על קברו.

הפריט היהודי היחיד שהיה ברשותו היה חפיסת מצות עליה שמר במשך השנים. הוא הצביע על צמד המילים "כשר לפסח". "אנא חקקי זאת על מצבתי", אמר. היה זה המשפט האחרון שלו.

מרגש!

המחזה היה סוריאליסטי משהו. באמצע בית קברות נוכרי בנמביה פסע רב מעוטר בפיאות וזקן לצד שחורה מקומית. "הנה, עוד רגע ונגיע" היא הפצירה ברב שפסע אחריה משתומם.

היא נעצרה ליד אחת המציבות. "זו המצבה של בעלי" היא אמרה בדמעות. "הוא היה שמח מאוד לדעת שרב יבקר בקבר שלו".

הרב סקר את המצבה. בראש המצבה, באותיות הפוכות, נכתב: "כשר לפסח".

מה גרם למשפחה לחקוק צמד מילים משונה זה?

האישה הסבירה כי במשך שנים רבות היא חיה עם בעלה שהיגר מלונדון, אך הוא מעולם לא סיפר לה על מוצאו. רק על ערש דווי הוא חשף כי הוא יהודי וביקש ממנה להזכיר זאת במצבה שתקים על קברו.

הפריט היהודי היחיד שהיה ברשותו היה חפיסת מצות עליה שמר במשך השנים. הוא הצביע על צמד המילים "כשר לפסח". "אנא חקקי זאת על מצבתי", אמר. היה זה המשפט האחרון שלו.
...

איזה חג היה לנו 

תודה לה׳

איזה חג היה לנו

תודה לה׳
...

Passover Cozumel 👑 ליל הסדר בקוזומל 

#אגדה_של_פסח

Passover Cozumel 👑 ליל הסדר בקוזומל

#אגדה_של_פסח
...

שבוע טוב ומבורך 🤩

שבוע טוב ומבורך 🤩 ...

הרבי שלנו! 
תודה רבה על האור שאתה מביא לעם ישראל

הרבי שלנו!
תודה רבה על האור שאתה מביא לעם ישראל
...