חוות פנינים

חוות הפנינים קוזומל היא
חוות פנינים בבעלות
משפחה, ממוקם על החוף
חול לבן ויפה בחוף הצפוני
של האי קוזומל. להיות
חוות הפנינים הפעילה
היחידה בקריביים,
חוות הפנינים קוזומל
ממוקם באזור טבעי מוגן
שנותר בתולי וללא נגיעה;
זה נגיש רק בסירה מ
אשר מוקף במערכת
אקולוגיה של הלגונה
המנגרובים בצד אחד ובמים
הטורקיז המרתקים של
האיים הקריביים זה המקום
המרהיב הזה פתח את
שערי לתיירות אקולוגית
בתחילת 2012 במטרה
קדם נסיעות אחראיות
ולשמור על השטח במצבו
הטבעי לדורות ליהנות
הבאים.

Cozumel Pearl Farm