תפילות בבית חב״ד

מניינים ימי חול:
שחרית בשעה: 9:00
מנחה בשעה: 6:45
ערבית בשעה: 7:30

מניינים בשבת:
מנחה בשעה: 5:30
ערב שבת 7:20
חסידות+ג'חנון: 9:00
שחרית: 10:00
מנחה: 6:00
ערבית במוצ"ש
מלווה בניגון מיוחד להבדלה.
מוצ"ש ערב קריוקי במסעדת צוקולטה בשעה: 9:30.