מקווה נשים חב”ד קוזומל

בלנית:
הרבנית חני כפלין
428 5a Avenida Sur, San Miguel de Cozumel, Mexico
+52-987-111-6347